Takip Edin

Güncel

Mağusa İnisiyatifi: Maraş uzman mühendisler tarafından değerlendirmeli

Mağusa İnisiyatifi, 2019 yılına girerken Mağusa kentinin acil sorunları ve inisiyatifin öngördüğü iki toplumlu çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KTÖS’te yer alan basın toplantısında dört ana konuya dikkat çekilerek, Maraş kentinin 44 yıldır çürümeye terk edilmiş halinin birçok hastalığa davetiye çıkardığı vurgulandı.

Toplantıda, bir an önce Maraş’a uzman mühendislerin girip durum değerlendirmesi yapması ve mevcut beton binaların yanında fauna ve floranın ne durumda olduklarının saptanması ve çalışma yapılmasının gerektiği de kaydedildi.

İNCE: “ARA BÖLGEDE HAFTANIN BİR GÜNÜ İKİ TOPLUMLU ESNAF ÇARŞISI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası eski Başkanı da olan inisiyatif aktivistlerinden Hasan İnce konuşmasında, Mağusa- Derinya yolunun açılmasıyla beraber bölgede doğacak yeni fırsatları hayata geçirmek için ara bölgede pazar kurulması konusuna değindi.

Derinya geçiş noktasının açılmasından dolayı aktif rol oynayan bir kent oluşumu olarak öncelikle atılan bu adımı önemsediklerini belirten İnce, geçiş noktalarının uzun dönemde toplumlararası güven ve iş birliğine olumlu katkı sağladığının görüldüğünü kaydetti.

Bazı çevrelerin geçiş noktalarına yönelik olumsuz tavırlarının dikkatlerinden kaçmadığını dile getiren İnce, adil, yaşayabilir bir gelecek için güven arttırıcı uygulamaların arttırılması gerektiğini belirtti.

Karşılıklı anlayış ve iş birliğinin gelişmesine olanak sağlayacak adımların, adada BM kriterlerine uygun bir çözümü kolaylaştıracağının açık olduğunu dile getiren İnce, son dönemde gelişmeleri yakından takip etmekle beraber, iki liderin; federal bir çözümü gerçekleştirme sorumlulukları olduğunu hatırlattı.

Mağusa İnisiyatifi’nin Derinya kapısının açılmasıyla birlikte iki toplum arasında iş birliği ve güven ortamının geliştirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla yeni adımlar atılması için çalışmaya devam ettiğini söyleyen İnce, İnisiyatif’in bir dizi temaslar yaparak Derinya geçiş kapıları arasında kalan BM kontrolündeki ara bölgede haftanın bir günü iki toplumlu ‘Esnaf Çarşısı’ oluşturulması için çalışma başlattığını kaydetti.

Ara bölgede kurulacak Pazar yerinden Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve Kıbrıs’ın güneyine geçemeyen tüm insanların da faydalanabileceklerini dile getiren İnce, projenin işleyişiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Derinya geçiş kapıları arasındaki BM kontrolünde bulunan ara bölgede kurulacak satış noktalarında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum satıcılar kurulacak tezgahlarda mallarını teşhir edip satışa sunacaklar. Burada satılacak ürünler Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney ile Kuzey arasındaki ticareti düzenleyen kurallar çerçevesinde yapılacak ve gümrük noktalarında denetlenecek.”

CAN: “KANALİZASYON SORUNU GELECEĞİ TEHDİT EDİYOR”

Daha sonra konuşan Yüksek Mimar Esra Can, Gazimağusa Belediyesi hudutlarındaki kanalizasyon sorununun geleceği tehdit ettiğini kaydetti ve bu konu üzerinde durdu.

Mağusa halkının sağlığı ile daha fazla oynanamayacağını dile getiren Can, “Mağusa’nın 2008 yılında Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklere Mali Yardım Programı kapsamında “Kanalizasyon Şebekesi ve Atık Su Arıtma Tesisi” projelendirilmiş ve 2009’da ihale yoluyla inşaatlar başlamıştır. Bu kapsamda, Atık Su Arıtma Tesisi 2012 yılında tamamlanarak Gazimağusa Belediyesi’ne devredilmiştir” şeklinde konuştu.

2012 yılında sorunsuz şekilde tamamlanmış olması gereken ancak basına da yansıdığı üzere halen hukuki süreci devam eden sebepler nedeniyle sorunlu şekilde Gazimağusa Belediyesi tarafından zorunlu olarak devralınan kanalizasyon sisteminin, halk sağlığını ve çevreyi her geçen gün daha fazla tehdit ettiğini belirten Can, Mağusa halkının beklentisinin, bu durumun bir an önce son bulması ve Avrupa Komisyonu ile ilgili müteahhidin arasında ortaya çıkan ihtilaftan bağımsız olarak, sistemin bir an önce sorunsuz şekilde çalışır hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Can sözlerine şöyle devam etti:

“18/2012 sayılı Çevre Yasası gereği Mağusa Kenti’nin atık su toplama ve arıtma tesisi bulundurma zorunluluğu vardır. Bildiğimiz kadarıyla, Avrupa Komisyonu, Gazimağusa Belediyesinin desteğiyle hazırladığı bir tamirat (yenileme) projesini ihale etmiştir. Halihazırda gecikmiş olan bu tamirat (yenileme) sürecinin de Belediye yönetimi tarafından yavaşlatılarak sürüncemede bırakıldığı hissiyatımız oluşmuştur. Böyle bir durum ne anlaşılabilir ne de kabul edilebilirdir. Mağusa halkının sağlığı ve çevrenin korunması her zaman öncelikli olmalı, Mağusa halkının ve dolayısı ile İnisiyatifimizin beklentisi olan sorunsuz çalışan bir kanalizasyon sisteminin daha fazla vakit geçirmeden sorumlu tüm kurum ve kuruluşların tam iş birliği ile kullanıma sunulması gerekmektedir.”

AKBİL: “SÜRECE DAHİL OLMAYI TALEP EDİYORUZ”

Yüksek Mimar Emre Akbil de, “Kentin İmar sorunu ve 2019 Yılı içinde hazırlanacak İmar Planı” ile ilgili görüşleri aktardı.

Emirname ve İmar Planı süreçlerinin bugüne kadar gayrimenkul ve inşaat sermayesinin baskısı altında geliştiğini gözlemlediklerini dile getiren Akbil, yayınlanan emirnamenin kontrolsüz büyüyen ilgili sektörlerin bırakacağı kalıcı etkiyi imar planı çıkıncaya kadar görece sınırlandırmakta olduğunu kaydetti.

Toplumu ve türlerin habitatlarını görmezden gelebilecek imar planı süreçlerine toplum, çevre ve kent için dahil olmayı talep ettiklerini vurgulayan Akbil, Akdeniz kimliğini biçimlendiren birçok kültürün ortak yurdu Mağusa’nın, ekolojik ve kültürel eşikleri iktidar ve sermaye ortaklığına terk edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurguladı.

Göllerin, sahilin, kültürel mirasın etrafında biçimlenecek ortak bir Mağusa için imar planı sürecine sahip çıkacaklarını dile getiren Akbil, ana hatları ile taleplerini şöyle sıraladı:

“1. İmar planı sürecinde merkezi yönetim tarafından oluşturulması planlanan

‘Üst Kurul’ içerisinde meslek örgütleri, ekonomik örgütler ve bazı devlet kurumlarının olacağı dile getirilmiştir. Özelde bu üst kurul içerisinde, genelde ise tüm imar planı süreci içerisinde; kentin sağlıklı gelişimini amaç edinen çevre ve yerel örgütlerin de olmasını, sürecin katılımcılık çerçevesinde sonuçlanması adına gerekli görüyoruz.

2. Mağusa kıyı şeridi toplumun kullanımında olacak şekilde askersizleştirilmelidir. Bu süreçlerde ilgili bölgelerdeki kültürel, sosyal, ekolojik çalışmalar yapan kişi ve örgütlerin görüşleri de hesaba katılmalıdır. Sadece sermayenin kullanımına değil, kentte yaşayanların sosyal, kültürel, ekolojik kaygılarına da hitap eden kamusal kıyı şeridi istiyoruz. 

3. Konut halen imarın en az %70’lik kısmını oluştururken konut politikalarından soyutlanmış imar planının başarılı olması mümkün değildir. Sırt sırta, omuz omuza (bitişik nizam), üst üste gelişen mimari tipoloji çeşitliliğini barındıracak imar araçları geliştirilmesini öneriyoruz.

4. Kent dokusunu tahrip eden spekülatif konut üretimine alternatif, yerel yönetimlerin ve kooperatiflerin sosyal konut pratiklerine imkân tanıyacak konut bölgelerinin oluşturulmalı, mevcut konut stoku hesaba katılarak öncelikli olarak mevcut konut stokunun eritilmesi hedeflenmelidir. Bu yönde destekleyici ve düzenleyici politikalar geliştirilmelidir.

5. Akdenizli dar sokak, avlu ve meydan örgütlenmesini sağlayacak imar araçları geliştirilmesi, kent yoğunluğun ölçeksiz yükselerek ve yabancılaşarak değil çevreye uyumlu ve sokak yaşamını özendirecek şekilde gelişmesi sağlanmalıdır. Plan içerisinde, kentlilerin iletişim kurduğu alanlar olan meydanlar, yeşil alanlar ve kent parkları gibi kamusal alanlar korunmalı ve mümkün olduğunca çoğaltılmalıdır.

6. Gelecekte oluşacak gıda güvenliği sorunlarına karşı tarım arazilerine yayılan site yapılaşmasının durdurulmalıdır.

7. Göllerin ve delta ekosistemi içine yayılan üniversite, konut ve kültürel binalar vb. gibi gelişmeler durdurulmalıdır.

8. Özellikle Mağusa Suriçi bölgesi ve turizme kazandırılması planlanan tüm bölgelerde oluşacak insan sayısı artışı ve buna bağlı olarak yaratılacak atık konusunda çözümler yaratılmalıdır. Ekonomik gelişme ile yaratılacak dışsallıklar konusunda yatırımcılar çözümlerle ilgili olarak da sorumluluk almalıdır.”

TÜMER KONSERVASYON PROJELERİNİ ANLATTI

Doç. Dr. Ege Uluca Tümer de konuşmasında, Mağusa Suriçi’nde durma noktasına gelen UNDP/AB konservasyon projeleri, projelere taş temin sorunu ve surlardaki mazgalların durumu hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Mağusa Surları’nda ve 4 Ortaçağ kilisesinde yürüttüğü konservasyon çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlandığını dile getiren Tümer, Othello Kalesi, Çifte Mazgallar (Martinengo Burcu), Akkule (Ravelin) Kara Kapısı, Deniz Kapısı ve Canbulat Burcu arasındaki deniz surları, Orta Çağ eserleri olan St. Mary Kilisesi, Karmelit Kilisesi, St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Camisi’ndeki konservasyon çalışmalarının, 2015 yılından bugüne kadar, yaklaşık 4 milyon Euro harcanarak gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcilerinin, söz konusu yapıların dışında, ileriki yıllarda Canbulat Burcu, Diamante Burcu, Mağusa Türk Gücü Sahası’nı çevreleyen surlar, Deniz Kapısı, Liman içerisinde bulunan tarihi Kemerli Geçit ve diğer eserlerde çalışma yapılmasının planladığının çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak beyan edildiğini kaydetti.

Bugüne kadar süregelen çalışmaların gerçekleşmesinde kullanılmış, alandaki yıkılmış yapılardan elde edilen çıkma taş stokunun sonuna gelindiğini dile getiren Tümer, 2014 yılında, çeşitli taş ocaklarında sürdürülen test çalışmaları sonucunda tespit edilen ve Mağusa’daki çalışmalarda kullanılmaya uygun bulunmuş taş kaynağı olarak, Mağusa Serbest Liman Bölgesi içerisinde yer alan tek işletilebilir durumdaki tarihi taş ocağının ivedilikle faaliyete geçirilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığını belirtti.

Konunun, sadece Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerini değil, Mağusa’daki tüm kültürel miras yapılarının geleceğini yakından ilgilendirdiğini dile getiren Tümer, son dönemde Canbulat Burcu ile ilgili açılan ihalenin sırf bu yüzden iptal edildiğini söyledi.

Tümer, söz konusu taş ocağının kullanımı ile ilgili olarak taş ocağı işletmesi talebinin acilen değerlendirilmesini ve ileriki birkaç ay içerisinde karara bağlanarak Mağusa’daki eserlerin restorasyonunda kullanılacak taş kaynağı sorununa sadece günümüz ihtiyaçları için değil, uzun vadeli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Ayrıca, Mağusa Surları’ndaki Mazgalların kullanılması ile ilgili olarak bazı girişimlerin söz konusu olduğu bilgisinin taraflarına ulaştığını dile getiren Tümer, bu mazgalların, Mağusa Surları’nın günümüze kadar bilimsel olarak incelenmemiş ve surlarla ilgili en önemli tarihlendirme bilgilerinin mevcut olduğu düşünülen kısımları olduğunu belirtti.

Buraların gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan kullanıma açılması, ya da bilimsel ve uzman ekiplerin hazırladığı projeler oluşturulmadan onarım çalışmalarının yapılmasının uygun olmadığını söyleyen Tümer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Böyle bir tutum surlar ile ilgili çok değerli bilgilerin yok olmasına sebep olabilecek, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan onarım çalışmaları bu mekanlara büyük zararlar verebilecektir. Mazgalların şeffaf olmayan süreçlerle tüzel kişilere kiralanması ve gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan usule uygun olmayan bir şekilde onarımlarının gerçekleşmesi ile ilgili her türlü girişimi reddediyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.”

Haber: Hurşide Baybora – Fotoğraf: Süleyman Önal

Güncel

“Turizmciler turist duasına çıkacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “Koalisyon görüşmesi” diye bir şeyin olmadığını belirterek, “Hükümet orada dururken görüşmeyi asla kabul etmeyiz. Böyle bir görüşme olacaksa yetkili kurullardan yetki almalıyız. Arada simsar varsa beni bağlamaz. Benimle alakası yoktur” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, katıldığı bir televizyon programında “hükümetin icraatlarını ve ülke ekonomisini” değerlendirdi.

Hasan Taçoy, “Hükümet Mehter takımı gibi 2 ileri 1 geri” ifadelerini kullanarak, hükümetin başarısının yüzde 20 olduğunu, bunu da yapılan anketlerin söylediğini savundu.

Taçoy, hükümetin “Müşavirlik Yasasını”Meclis’ten geçirdiğini ancak o zamandan bugüne görevden almaların olmasına rağmen görevden alınanlara yeni görevler verilmediğini, müşavirliğin devam ettiğini ifade etti.

Hasan Taçoy, “Hükümetin yaptığı hiçbir şeyin devamı yok, arkası gelmiyor” görüşünü ifade ederek, Yeşilırmak’ta yaşanan doğal afeti örnek verdi. Doğal afetin ödenmediğini belirten Taçoy, hükümetin bütçedeki mali sıkışıklığı, ülkedeki ekonomik sıkışıklığa çevirdiğini ileri sürdü.

 “TURİZMCİLER TURİST DUASINA ÇIKACAK”

Ülke turizmini de değerlendiren Taçoy, Otelciler Birliği ile yaptığı toplantıyı referans göstererek, turizmde yüzde 30 düşüş olduğunu, 2020 planının yapılmadığını, turizmcilerin sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

Uçak bilet fiyatlarına dikkat çeken Taçoy, “2 bin TL’ye gidiş- geliş bileti olursa ülkeye kim gelecek” diye sordu. Taçoy, “İsmimizin yurt dışında konuşulmadığını” savunarak, “Bilet pahalı, personel giderleri yüksek, elektrik yüksek, Turizmcinin harcadığı ancak alamadığı teşvikler var, turizmci kendi reklamını yapıyor ve bilet satmaya çalışıyor, ülkeyi de tanıtıyor, böyle giderse turizmciler turist duasına çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

“PROTOKOL 1 YIL OLSUN İSTİYORLAR”

Hasan Taçoy, Mali Protokol ile ilgili konuya da değinerek, protokolün imzalanmamasının sebebinin; hükümetin 1 yıllık protokol yapmak istemesi olduğunu savundu.

“Mali protokol devletin çarkının dönmesini sağlayacaktı” diyen Taçoy, “2018 Nisan’da ekonomik sıkışıklık vardı, bütçe geçtikten sonra uygulama planı imzalandı. Bu protokoller 3 yıllık çıkar. Şu an gündemde yok. Hükümet 1 yıllık yapmak istiyor, bu mali protokol olmaz” dedi.

 “2019-2020 ÖĞRENCİ SAYISI DUMURA UĞRAYACAK”

Öğrenci sayısının düşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taçoy, bunun ekonomik döngü ve fiyatlara bağlı olduğunu belirtti.

“Burada vereceğiniz imkanlar daralınca dahasını getiremezsiniz” İfadelerine yer veren Taçoy, rakiplerin arttığını söyledi, “2019-2020 öğrenci sayısı dumura uğrayacaktır” görüşünü dile getirdi.

“BU DEDİKODU OLMAKTAN ÇIKAR”

Koalisyon hükümeti ile ilgili soru üzerine Taçoy, “Siyasetçi köye gittiğinde vatandaş ‘hükmet ne zaman düşüyor?’ diye soruyor…Eğer vatandaşa ‘erken’ dersen bu dedikodu olmaktan çıkar, çevrenin konuştuğu mevzu olur” diyen Taçoy, şöyle devam etti:

“Bugün bir hükümet var. Ordadır. ‘Ben kiminle hükümet kuracağım?’ Çıkan bu söylemler halka gidip konuşan vekillerin ürünüdür. Hükümetin bozulmaması için yapılan adımlardır. ‘Koalisyon görüşmesi’ diye bir şey yok. Hükümet orada dururken görüşmeyi asla kabul etmeyiz. Böyle görüşme olacaksa yetkili kurullardan yetki almalıyız. Arada simsar varsa beni bağlamaz. Benimle alakası yoktur.”

Devamını oku

Güncel

1 Mayıs’ta inşaat faaliyetlerini durdurun!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamayla üyelerini 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırdı.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ülkedeki inşaatların neredeyse tamamının durması üyelerimizin duyarlılığının bir göstergesi olmuş ve bizi gururlandırmıştı.

Bu yıl ve gelecek yıllarda da iş gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramlarında, ülkemizde alın teri döken tüm emekçilere dinlenme hakkı verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu düşüncelerle, tüm üyelerimizi 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunun bilinciyle hareket ederek inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırırız.”

Devamını oku

En Çok Bunlar Okundu

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.